Strona główna1 » RYS HISTORYCZNY

RYS HISTORYCZNYPoczątki Jankowic datuje się na około 1300 rok. Jednak pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1440r. Jankowice były wsią nowoustrojową. Po jej założeniu, ok. 1300r., na czele samorządu gminnego stanął wolny sołtys. Sprawy gminne były uchwalane na gromadach. Jankowice, jako jedna z pięćdziesięciu wsi kameralnych, były własnością „pana na Pszczynie” i to z Pszczyną są związane losy miejscowości.

Osadnictwo na ziemi pszczyńskiej, także w Jankowicach wiązać należy z osadnictwem na prawie niemieckim. Zagrody skupiano zwykle wzdłuż drogi biegnącej środkiem wsi.

Jankowice były położone przy tzw. "wielij drodze" jak Ślązacy określali szlak handlu tranzytowego z Polski na południe Europy, doMoraw Austrii i Włoch. Przewożono tędy różnorakie towary, szczególnie gospodarką rybną interesował się dwór królewski w Krakowie.

Na mocy traktatu z 1742 roku (tzw. traktat wrocławsko-berliński) ziemia pszczyńska została włączona do państwa pruskiego. Od tego roku Jankowice pozostawały pod władzą Prus przez 180 lat. W połowie XIX wieku Jankowice podzielono na Jankowice Miejskie i Jankowice Książęce. Podział utrzymywał się przez długie lata – nawet przed I wojną światową.

Jankowice Miejskie należały do miasta. Była to wioska oddalona od Pszczyny o pół mili. Po I wojnie światowej nazywano tę osadę Józefowiec. Nazwa wzięła się prawdopodobnie od licznych Józefów mieszkających w tej dzielnicy.

Jankowice Książęce należały do księcia pszczyńskiego. Była to wieś przy drodze do Jedliny oddalona o 5 km od miasta. Wieś dzieliła się na dzielnice: Podlesie, Grobel, Zarzyna.

Jankowiczanie brali czynny udział w I wojnie światowej (powołano blisko 140 osób) i powstaniach śląskich. W plebiscycie decydującym o przynależności państwowej Śląska w 1921r. zdecydowana większość Jankowiczan opowiedziało się za powrotem do Polski. Tak też się stało. 29 czerwca 1922 roku ziemia pszczyńska powróciła do macierzy. Na czele gminy Jankowic stanął naczelnik. Do września 1945 roku Jankowice miały status samodzielnej gminy. 1 października 1945 roku Jankowice zostały włączone do gminy Pszczyna. Kolejne zmiany w strukturze administracyjnej kraju wprowadzono w 1954 roku, kiedy w miejsce gmin powołano gromady. W Jankowicach powstała Gromadzka Rada Narodowa (obejmująca obok Jankowic, Studzienice). Gromady przestały istnieć 1 stycznia 1973 roku, gdy przywrócono gminy. Na cztery lata Jankowice włączono do gminy Bojszowy. Obecnie Jankowice są sołectwem i należą do gminy Pszczyna (od 1 stycznia 1977 roku) oraz powiatu pszczyńskiego (od 1 stycznia 1999 roku).
Przejdź do strony głównej
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl