Strona główna1 » PARAFIA

PARAFIAParafia p.w. św. Izydora
 
Od najdawniejszych czasów Jankowice należały do parafii pszczyńskiej. Mieszkańcy uczęszczali do drewnianego kościoła św. Jadwigi. Jednak po zakończeniu wojny mieszkańcy Jankowic rozpoczęli starania o budowę własnej świątyni. Po wieloletnich staraniach, 24 czerwca 1950 roku rozpoczęto budowę. Teren pod kościół i plebanię odstąpił Paweł Pitlok. Budowę zakończono bardzo szybko bo już 17 września 1950 roku. Kościołowi od początku istnienia patronuje patron rolników - św. Izydor.
 
Duszpasterzami w kościele byli: ks. Józef Tchórz (patronował budowie kościoła, duszpasterz do 10 XII 1950), ks. Antoni Kraus (XII 1950-VIII 1952), ks.
Alojzy Lazar (2 IX 1952 – IX 1956).
 
Pierwszym proboszczem w Jankowicach był ks. Antonii Gasz (X 1956-VIII 1958). Wówczas to świątynia wzbogaciła się  w pancerne tabernakulum i stacje drogi krzyżowej, dokończono budowę probostwa oraz wybudowano pomieszczenie gospodarcze.
 
Kolejnym, długoletnim proboszczem został ks. Jan Rother (3 IX 1958-21 XII 1980). W  okresie jego posługi kapłańskiej udało się założyć nowe pokrycie dachu, zamontowano w świątyni witraże, ogrodzono cmentarz oraz wybudowano tam studnię i śmietnik. Udało się również zainstalować centralne ogrzewanie w świątyni, wybudowano salkę katechetyczną oraz  zradiofonizowano kościół.
 
Ks. Arkadiusz Janyga objął parafię 27 grudnia 1980 roku i pozostał proboszczem do 31 lipca 2004 roku. Obecnie jest na emeryturze i mieszka pod Jankowicami, często zaszczycając kościół swoją obecnością. Do największych inwestycji w tym okresie należy: ocieplenie sufitu kościelnego, instalacja dzwonów kościelnych, wybudowanie parkingu, wyasfaltowanie drogi na cmentarz oraz powiększenie cmentarza i przede wszystkim zainicjowanie budowy nowego kościoła.
 
Podkreślić należy, iż budowa nowej świątyni została zainicjowana przez mieszkańców, którzy pod przewodnictwem proboszcza powołali  Komitet Budowy Kościoła. W skład tego komitetu wchodził ks. Arkadiusz Janyga, Henryk Kondzielnik, Paweł Kościelny, Zygmunt Jeleń. W późniejszym okresie doszedł architekt Jan Rabiej, natomiast funkcję kierownika budowy powierzono Józefowi Jeleniowi.  To oni wespół z radą parafialną podejmowali śmiałe decyzje dotyczące budowy.
 
Obecny proboszcz, ks. Eugeniusz Chudek (od 1 sierpnia 2004 r.), kontynuował  rozpoczęte prace skupiając się na całym wykończeniu wnętrza, budowie potrzebnych instalacji, wyposażeniu. 10 maja 2007 roku arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczystego poświęcenia świątyni. Z tą datą nie zakończono rozbudowy kościoła, gdyż od razu przystąpiono do przekształcenia dotychczasowej świątyni w Dom Parafialny, w którym znajdzie się miejsce na kaplicę przedpogrzebową, salki katechetyczne, pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich, jak również na salę okolicznościową z kuchnią. Termin ostatecznego zakończenia robót zbiega się z sześćdziesięcioleciem powstania parafii w Jankowicach we wrześniu 2010 r.
 
W parafii funkcjonują grupy modlitewne: III Zakon Franciszkański oraz Margaretki. Młodzież współtworzy Oazę oraz Eucharystyczny Ruch Młodych prowadzony przez panią Halinę Kokot. Od 1938 roku (z przerwami) działa w chór parafialny Echo.
 
Co roku parafianie wespół ze strażakami organizują w święto zesłania Ducha Świętego ogniska parafialne oraz w okresie od maja do października w 13. dniu każdego miesiąca odbywają się Dni Fatimskie z procesją wokół centrum wsi.
Przejdź do strony głównej
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl