Strona główna1

Witamy na portalu sołectwa Jankowice

AKTUALNOŚCI Z SOŁECTWA

DARMOWA POMOC PRAWNA NA TELEFON

06-04-2020Wyświetleń: 4

Na podstawie zarządzenia nr 17/2020 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania, wprowadza się szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady prawne i obywatelskie będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przeczytaj całość

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

05-04-2020Wyświetleń: 2

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak zaprasza na wyjątkowy koncert-online „Miserere mei Deus w noc Wielkiego Piątku o godzinie 23.00. Zabrzmi słynne Miserere Gregorio Alegriego oraz program przygotowany specjalnie na to wydarzenia. Zespół chce być obecny w Państwa domach poprzez transmisję tego wydarzenia na Youtubie oraz na Facebooku. Zapraszamy do subskrybowania kanału Zespołu na Youtubie oraz polubienia profilu Cameraty Silesii na Facebook’u, gdzie znajdą Państwo najnowsze informacje oraz nagrania Zespołu.

Ogłoszenie Rady Parafialnej

03-04-2020Wyświetleń: 124Zwracamy się do Państwa z apelem. Czas jest trudny i wszyscy niepokoimy się przyszłość. Nie wiemy, jak długo to jeszcze potrwa. Ze względu na brak naszej obecności, ze zrozumiałych względów w świątyni na mszach świętych, jest możliwość wpłacenia środków na rzecz naszej parafii.
Przeczytaj całość

DARMOWA POMOC PRAWNA NA TELEFON

28-03-2020Wyświetleń: 31

Na podstawie zarządzenia nr 17/2020 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania, wprowadza się szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady prawne i obywatelskie będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przeczytaj całość

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

26-03-2020Wyświetleń: 121

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH
 

 

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie
i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym
i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując
do wiernego ich przestrzegania
na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

Przeczytaj całość

Załącznik 1

26-03-2020Wyświetleń: 61

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ

(do wykorzystania duszpasterskiego)

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Przeczytaj całość

Załącznik 3

26-03-2020Wyświetleń: 51

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Przeczytaj całość

WAŻNE

25-03-2020Wyświetleń: 13W Polsce zostaje wprowadzony zakaz wychodzenia z domu poza konkretnymi sytuacjami jak wyjście do pracy, do sklepu, wyprowadzenie psa czy krótkie przejście się. Ale obowiązywać będzie zakaz zgromadzeń - można spotykać się tylko z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajemy w stałym pożyciu.

Będzie też nakaz zachowania od innych osób minimum 1,5 metra odstępu. Będą także dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Wprowadzone zostaje ograniczenie przemieszczania się z wyjątkiem drogi do i z pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz niezbędnych spraw życia codziennego. W komunikacji publicznej może od teraz podróżować maksymalnie o połowę mniej pasażerów niż w danym autobusie czy tramwaju jest miejsc siedzących.
- Ograniczamy także liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących te obrzędy czy osób pracujących w zakładach pogrzebowych - zapowiedział minister Łukasz Szumowski.

- Jeśli nie ograniczymy naszych kontaktów do minimum to nie ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy większej liczby ludzkich żyć. Wiem że jest trudno, ale proszę o jeszcze większe ograniczenia - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Nowe przepisy obowiązują od dziś tj 24.03.2020r do Wielkiej Soboty - 11 kwietnia 2020.

Częściowe zwolnienia z opłat ...

22-03-2020Wyświetleń: 73

W czwartek, 19 marca podczas XVII Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, w myśl której gmina zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przeczytaj całość

Uchwała

22-03-2020Wyświetleń: 45

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie posesji.
Przeczytaj całość

Informacja podatek

05-03-2020Wyświetleń: 20

Serdecznie zapraszam po odbiór decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2020
w dniach:

  • 11 marca (środa) od godz. 1600 do 1900
  • 12 marca (czwartek) od godz. 800 do 1200
  • 13 marca (piątek) od godz. 1600 do 1900

 

Wpłaty wynikające z w/w decyzji będą przyjmowane w tych samych godzinach, w DOMU PARAFIALNYM w Jankowicach

 

Sołtys Marek Wojtala

Konkurs

27-02-2020Wyświetleń: 33

Zapraszamy rolników do XVIII Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Przeczytaj całość

Szkolenie chemizacyjne

29-01-2020Wyświetleń: 56

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół w Pszczynie ogłasza nabór na szkolenia chemizacyjne uzupełniające i podstawowe "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym". Terminy:

 

25.02.2020 r. w Rudołtowicach – szkolenie uzupełniające
26.02.2020 r. w Studzionce – szkolenie uzupełniające
03.03.2020 r. w Brzeźcach – szkolenie uzupełniające
10-11.03.2020 r. w Brzeźcach – szkolenie podstawowe

 

Uwaga: w związku z wejściem przepisów RODO nie będą wysyłane powiadomienia o konieczności odnowienia ważności zaświadczenia.

Przeczytaj całość
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl