• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

PARAFIA

Parafia p.w. św. Izydora

 

Od najdawniejszych czasów Jankowice należały do parafii pszczyńskiej. Mieszkańcy uczęszczali do drewnianego kościoła św. Jadwigi. Jednak po zakończeniu wojny mieszkańcy Jankowic rozpoczęli starania o budowę własnej świątyni. Po wieloletnich staraniach, 24 czerwca 1950 roku rozpoczęto budowę. Teren pod kościół i plebanię odstąpił Paweł Pitlok. Budowę zakończono bardzo szybko bo już 17 września 1950 roku. Kościołowi od początku istnienia patronuje patron rolników - św. Izydor.

 

Duszpasterzami w kościele byli: ks. Józef Tchórz (patronował budowie kościoła, duszpasterz do 10 XII 1950), ks. Antoni Kraus (XII 1950-VIII 1952), ks.

Alojzy Lazar (2 IX 1952 – IX 1956).

 

Pierwszym proboszczem w Jankowicach był ks. Antonii Gasz (X 1956-VIII 1958). Wówczas to świątynia wzbogaciła się  w pancerne tabernakulum i stacje drogi krzyżowej, dokończono budowę probostwa oraz wybudowano pomieszczenie gospodarcze.

 

Kolejnym, długoletnim proboszczem został ks. Jan Rother (3 IX 1958-21 XII 1980). W  okresie jego posługi kapłańskiej udało się założyć nowe pokrycie dachu, zamontowano w świątyni witraże, ogrodzono cmentarz oraz wybudowano tam studnię i śmietnik. Udało się również zainstalować centralne ogrzewanie w świątyni, wybudowano salkę katechetyczną oraz  zradiofonizowano kościół.

 

Ks. Arkadiusz Janyga objął parafię 27 grudnia 1980 roku i pozostał proboszczem do 31 lipca 2004 roku. Obecnie jest na emeryturze i mieszka pod Jankowicami, często zaszczycając kościół swoją obecnością. Do największych inwestycji w tym okresie należy: ocieplenie sufitu kościelnego, instalacja dzwonów kościelnych, wybudowanie parkingu, wyasfaltowanie drogi na cmentarz oraz powiększenie cmentarza i przede wszystkim zainicjowanie budowy nowego kościoła.

 

Podkreślić należy, iż budowa nowej świątyni została zainicjowana przez mieszkańców, którzy pod przewodnictwem proboszcza powołali  Komitet Budowy Kościoła. W skład tego komitetu wchodził ks. Arkadiusz Janyga, Henryk Kondzielnik, Paweł Kościelny, Zygmunt Jeleń. W późniejszym okresie doszedł architekt Jan Rabiej, natomiast funkcję kierownika budowy powierzono Józefowi Jeleniowi.  To oni wespół z radą parafialną podejmowali śmiałe decyzje dotyczące budowy.

 

Obecny proboszcz, ks. Eugeniusz Chudek (od 1 sierpnia 2004 r.), kontynuował  rozpoczęte prace skupiając się na całym wykończeniu wnętrza, budowie potrzebnych instalacji, wyposażeniu. 10 maja 2007 roku arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczystego poświęcenia świątyni. Z tą datą nie zakończono rozbudowy kościoła, gdyż od razu przystąpiono do przekształcenia dotychczasowej świątyni w Dom Parafialny, w którym znajdzie się miejsce na kaplicę przedpogrzebową, salki katechetyczne, pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich, jak również na salę okolicznościową z kuchnią. Termin ostatecznego zakończenia robót zbiega się z sześćdziesięcioleciem powstania parafii w Jankowicach we wrześniu 2010 r.

 

W parafii funkcjonują grupy modlitewne: III Zakon Franciszkański oraz Margaretki. Młodzież współtworzy Oazę oraz Eucharystyczny Ruch Młodych prowadzony przez panią Halinę Kokot. Od 1938 roku (z przerwami) działa w chór parafialny Echo.

 

Co roku parafianie wespół ze strażakami organizują w święto zesłania Ducha Świętego ogniska parafialne oraz w okresie od maja do października w 13. dniu każdego miesiąca odbywają się Dni Fatimskie z procesją wokół centrum wsi.

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4