• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Na terenie miejscowości Jankowic znajdują się pozostałości Puszczy Pszczyńskiej z rezerwatem Żubrów. Warto dodać, iż hodowla żubrów w lasach pszczyńskich sięga 1865 roku. Do tej pory miejsce ich bytowania było niedostępne dla zwiedzających.

 

W 2006r. został otwarty Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Pszczyńskie Żubry". Rezerwat „Żubrowisko”, utworzono w Jankowicach we wrześniu 1997r. w celu odnowy populacji żubra na Górnym Śląsku. W 1998r. rezerwat został włączony w strukturę lasów pszczyńskich Nadleśnictwa Pszczyna. Aktualnie ośrodek zajmuje 742,56 hektarów powierzchni Nadleśnictwa Kobiór w całości ogrodzonej siatką metalową. Wydzielono trzy zagrody matecznikowe, a w ich obrębie trzy zagrody karmowe wyposażone w paśniki.

 

W rezerwacie przebywa około 30 osobników.

 

Od trzech lat nie notowano zgonów naturalnych. Na najbliższe lata przewidziano kontynuowanie hodowli w ten sposób, by zapewnić optymalną zmienność genetyczną w stadzie. Zaplanowano prowadzenie hodowli pszczyńskiej tak, by stanowiła ona wewnętrzną linię w stosunku do głównej linii białowieskiej. Wokół Ośrodka powstaje ścieżka ekologiczna i edukacyjna.