• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22
Has no content to show!

Darmowe kursy językowe oraz informatyczne

Istnieje możliwość zorganizowania w naszym sołectwie darmowych kursów dla osób powyżej 25 roku życia, pracujących, które nie prowadzą działalności gospodarczej i posiadają wykształcenie maksymalnie średnie:

- język niemiecki ( zakres podstawowy lub średniozaawansowany)

- język francuski ( zakres podstawowy lub średniozaawansowany)

- szkolenie informatyczne (zakres podstawowy lub średniozaawansowany)

Warunkiem organizacji szkoleń jest zebranie się odpowiedniej grupy w liczbie co najmniej 12-14 osób.

Szkolenia prowadzone będą na miejscu, dwa razy w tygodniu popołudniami (dokładne terminy do uzgodnienia) po 4 godziny na każde spotkanie. Organizator zapewnia również pomoc metodyczną dla każdego uczestnika, podręczniki oraz catering podczas zajęć. Szkolenie kończy się odpowiednim certyfikatem, który potwierdza podniesienie kwalifikacji. Istnieje możliwość przerwania kursu
w okresie wakacyjnym.

Serdecznie zapraszam osoby chętne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Kursy są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  UE, a organizowane przez Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „Prym”. Zgłoszenia przyjmuje sołtys, proszę w tej sprawie dzwonić pod numer: 692 391 460.

M. Pudełko

menu1

MENU2

MENU3

MENU4